Naujienos Kontaktai Foto galerija Vaizdo galerija Ugdymas karjerai2021 gruodžio 05 
 
Navigacija
Naujienos
Apie IC
Įkūrimas
Vaizdo klipas
Išplanavimas
Darbo laikas
Veiklos planas
Darbuotojai
Leidybos centras
Bazė
Paslaugos
CD katalogas
Interneto skaitykla
Bazė
Paslaugos
Konferencijų salė
Bazė
Paslaugos
Biblioteka
Bazė
Paslaugos
Nauji leidiniai

Kontaktai
Foto galerija
Vaizdo galerija
Gimnazijos bendruomenė 2021 - 2022 mokslo metais

Su RugsėjU!


Rugsėjo 2 d. į klases susitikti su savo klasių auklėtojais mokiniai renkasi tokia tvarka:
I – II klasės – 8 val.
III – IV klasės – 10 val.

2021 – ieji poeto Vytauto Mačernio metai

Šiemet birželio 5 dieną sukanka 100 metų, kai gimė poetas Vytautas Mačernis (1921–1944). Siekdamas pažymėti šią sukaktį ir pabrėžti poeto filosofinės, intelektualios poezijos svarbą lietuvių kultūrai, Seimas 2021-uosius paskelbė Vytauto Mačernio metais.

Vytautas Mačernis (1921–1944) – trumpai tegyvenęs poetas, pagarsėjęs intelektualia, vidinės egzistencijos nerimą išreiškiančia kūryba. Poetas paliko savo vizijas, sonetus, trioletus, giesmes, eilėraščius.

Gimnazijos bibliotekoje veikia literatūros paroda, skirta šio žymaus veikėjo, anot poeto A. Nykos – Niliūno: „Vytautas Mačernis gyveno kaip meteoras: staiga pasirodė, sušvito ir lygiai taip pat staiga dingo neįžvelgiamybėje“, 100 –osioms gimimo metinėms pažymėti.


SVEIKINAME!

Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Gegužės 7 d. švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventę. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos unikalumą parodantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis. Slaptųjų knygų skaičius nepaprastai sparčiai augo. Nuo lietuvių raštijos pradžios ligi 1864 m., – t. y. per 300 metų, lietuviškų knygų iš viso buvo išspausdinta vos 750; nuo draudimo pradžios iki 1883 m., – t. y. iki „Aušros“ gimimo, buvo išspausdinta 484 knygos, o nuo 1883 m. iki 1903 m., neskaitant laikraščių, buvo išspausdintos 1372 knygos.

Šiai dienai paminėti gimnazijos bibliotekoje parengta literatūros paroda. Joje pristatomi leidiniai apie lietuviškos knygos, spaudos istoriją, pirmosios lietuviškos knygos kelią, lietuvių kalbos draudimo laikotarpį, knygnešių veiklą.

Minint šią dieną visus lietuviško žodžio mylėtojus gegužės 7d. kviečiame dalyvauti Lietuvių kalbos draugijos organizuojamoje virtualioje viktorinoje. Atsakyti į viktorinos klausimus bus galima specialiai sukurtoje paskyroje visą parą Lietuvos laiku – nuo vidurnakčio iki vidurnakčio. Iš viso reikės atsakyti į 25 klausimus. Viktorinos nuoroda bus paskelbta socialiniame tinkle „Facebook“ – Lietuvių kalbos draugijos ir Lietuvių kalbos dienų paskyrose, bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos, „Lituanistų sambūrio“, Kalbos ir kultūros instituto „Lingua Lituanica“, Lietuvos žurnalistų sąjungos svetainėse ir naujienų portale „Mano kraštas“.

Puslapis 2 iš 116 < 1 2 3 4 5 > >>
Kviečia
J.Graičiūno gimnazija

Ugdymas karjerai

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinė švietimo agentūra
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007-2021 Antano Mikalajūno Informacijos centras

3617692 Informacijos centras Unikalių apsilankymų