Naujienos Kontaktai Foto galerija Vaizdo galerija Ugdymas karjerai2024 birželio 19 
 
Navigacija
Naujienos
Apie IC
Įkūrimas
Vaizdo klipas
Išplanavimas
Darbo laikas
Veikla
Darbuotojai
Leidybos centras
Bazė
Paslaugos
CD katalogas
Interneto skaitykla
Bazė
Paslaugos
Konferencijų salė
Bazė
Paslaugos
Biblioteka
Bazė
Paslaugos
Nauji leidiniai

Kontaktai
Foto galerija
Vaizdo galerija
Informacijos centro įkūrimas

Informacijos centras gimnazijoje buvo pradėtas kurti 1999 metais. 

      2002m. sausio 25 dieną, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos tarybos posėdyje buvo nutarta gimnazijos Informacijos centrui suteikti Antano Mikalajūno vardą.

              

 

Antanas Mikalajūnas

(1914-04-08 - 2005-05-21)

Informacijos centro mecenatas

 

        Biografija

        Gimė 1914 metais balandžio 8 d. Ukmergės apskrityje, Želvos valsčiuje. Paskutiniais gyvenimo metais gyveno JAV, Kalifornijoje. Dažnai lankydavosi Lietuvoje. Varginga vaikystė ir sudėtingas gyvenimo kelias audringais ir tragiškais Lietuvai ir visam pasauliui  metais Antano Mikalajūno atmintyje paliko gilius pėdsakus. Apie tai skaitytojams jis pasakojo savo knygose  “Likimo Vartai”, ”Motinų motina”, “Kada žmogus laimingas?” Trečioji jo knyga parašyta kartu su rašytoju Albertu Laurinčiuku.

   “Mano brangioji motina tėvyne Lietuva! Tu man davei lietuvišką kalba, mėlyną padangę, žalius laukus ir miškus.
  Tu užrašei į mano širdį žodžius “Lietuva tėvyne mūsų”

Motina! Mano motulė Kanada! Tu mane priglaudei, davei pilietybę, pasiūlei darbą.
Mano brangioji Amerika! Tu atvėrei vartus man į laisvę ir demokratišką gyvenimą.
Mano brangioji motina – žeme. Tu mane maitinai, leidai vaikščioti basomis, o paskui su batais. Tavo šventu kūnu.Aš atsiradau iš dulkės, į dulkę pasiversiu ir tu mane priglausi visiems laikams.”


  2005 metais - gimnazijos A. Mikalajūno informacijos centras – viena geriausių respublikos mokyklų bibliotekų. (Į geriausiųjų dešimtuką dar pateko: Vilniaus S.Neries g-ja, Vilniaus M.Biržiškos g-ja, Vilniaus 1-oji politechnikos m-la, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, VDU Kauno Rasos g-ja, Kauno A.Brazausko vid. m-la, Klaipėdos Vydūno vid. m-la, Panevėžio Vyturio vid. m-la, Jonavos R.Samulevičiaus p. m-la).


  2007 metais Kelmės raj. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus sprendimu Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos A.Mikalajūno informacijos centras pripažintas Inovatyviausia mokyklos biblioteka.
Kviečia
J.Graičiūno gimnazija

Ugdymas karjerai

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007-2023 Antano Mikalajūno Informacijos centras

5139002 Informacijos centras Unikalių apsilankymų